Блогът има за цел да ви представи един вълнуващ и разчупен поглед върху книгите. Фокусът пада както върху класическа, така и върху съвременна литература от различни жанрове.